Rådgivaren talar med kunden i telefon med hörlurar.

Information om olika pensionsslag

Arbetspensionen säkerställer din utkomst när du lämnar arbetslivet. Oavsett om du är en företagare eller anställd intjänas arbetspensionen enligt samma regler och lagar. Pensionsförmånerna är också desamma. Arbetspensionen är din trygghet i många olika livssituationer:

Partiell förtida ålderspension

Partiell ålderspension ger dig möjlighet att lyfta en del av din införtjänade ålderspension redan före din lägsta ålderspensionsålder. Du kan välja att börja lyfta en fjärdedel eller hälften av den intjänade pensionen.
Läs mera om partiell förtida ålderspension

Ålderspension

Ålderspensionen ger dig möjligheten att lämna arbetslivet och njuta av den pension du tjänat in under din arbetskarriär. Ju senare du skjuter upp pensionen, desto större kommer din arbetspension att vara.
Läs mera om ålderspension

Invalidpension

Invalidpensionen tryggar din vardag om någon bestående sjukdom förhindrar ditt arbete. Om din arbetsförmåga är delvis nedsatt kan du beviljas delinvalidpension.
Läs mera om invalidpension

Arbetslivspension

Arbetslivspension kan vara ett alternativ under arbetskarriärens sista skeden om du har en minst 38 år lång yrkesbana med mycket tungt arbete bakom dig och din förmåga att arbeta har försämrats. Du kan ansöka om arbetslivspension vid 63 års ålder.
Läs mera om arbetslivspension

Familjepension

Familjepensionen säkerställer försörjningen för mindreåriga barn och änkan/änklingen efter familjeförsörjarens död. Efterlevandepensionens belopp baserar sig på den pension den avlidne införtjänat under arbetskarriären.
Läs mera om familjepension