Placeringsorganisationens förtroendeuppgifter

Kim Fors

Stiftelsen Arcada, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkrings Personalfond, styrelseersättare

Peter Karlsson

Exilion Asemahotellit GP Oy, styrelseordförande
Exilion Management Oy, styrelsemedlem
Fastighets Ab Anne, styrelsemedlem
Fastighets Ab Borgå Teknikbågen 1, styrelsemedlem
Fastighets Ab Bäckporten 3, styrelsemedlem, vd
Fastighets Ab Guldhuset, styrelsemedlem
Fastighets Ab Handelsgillets Hus, styrelsemedlem
Fastighets Ab Helsingfors Ekogatan 5, styrelsemedlem
Fastighets Ab Helsingfors Topeliusgatan 5, styrelsemedlem
Fastighets Ab Lantbrukarnas handelshus, styrelsemedlem, vd
Fastighets Ab Lundo Musslavägen 8, styrelsemedlem
Fastighets Ab Nyfahlers, styrelsemedlem
Fastighets Ab PIF‐Center Kiinteistö Oy, styrelsemedlem
Fastighets Ab Ridalsvägen 3, styrelsemedlem, vd
Fastighets Ab St Karins Asessorsgatan, styrelsemedlem, vd
Fastighets Ab S:t Olof, styrelsemedlem
Fastighets Ab Universitetsgatan 20, styrelsemedlem
Fastighets Ab Åbo Antintalo, styrelsemedlem
Fastighetsaktiebolaget Kubiken, styrelsemedlem
Fastighetsaktiebolaget Vikingagränd, styrelseordförande
Hypo Fund Management III Oy, styrelsemedlem
Kauppakeskus Hansa GP Oy, styrelseordförande
Kiinteistöliitto Varsinais‐Suomi ry, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 2, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 4, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 6, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Helsingin Lauttasaaren Liikekeskus, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Jauhokilo Ab, styrelsemedlem, vd
Kiinteistö Oy Kaarinan Hakaranta, styrelsemedlem, vd
Kiinteistö Oy Kemitra, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Luna, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Melkonkatu 16, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Onnenkaari‐koti, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy St. Erik, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Satulaseppä, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Sörnäisten Rantatie 25, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Taivallahden Komppania, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Taivallahden Pataljoona, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Thalia, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Trivium Retoriikka, styrelsemedlem
Kokkolan Teollisuuskiinteistö Oy, styrelsemedlem
Pargas Telefon AB, styrelsemedlem
Pesmel kiinteistöt Oy, styrelseordförande
Stiftelsen Pargas Svenska Samskolas minne r.s., styrelseordförande
Turun Hansakortteli Oy, styrelseordförande

Tapio Koivu

Veritas Pensionsförsäkrings Personalfond, styrelsemedlem

Jaana Kortekuru

Fastighets Ab Anne, styrelsemedlem
Fastighets Ab Borgå Teknikbågen 1, styrelsemedlem
Fastighets Ab Bäckporten 3, styrelsemedlem
Fastighets Ab Handelsgillets Hus, styrelsemedlem
Fastighets Ab Helsingfors Ekogatan 5, styrelsemedlem
Fastighets Ab Helsingfors Topeliusgatan 5, styrelsemedlem
Fastighets Ab Lantbrukarnas Handelshus, styrelsemedlem
Fastighets Ab Lundo Musslavägen 8, styrelsemedlem
Fastighets Ab Ridalsvägen 3, styrelsemedlem
Fastighets Ab St Karins Asessorsgatan, styrelsemedlem
Fastighets Ab S:t Olof, styrelsemedlem
Hypo Fund Management III Oy, styrelseersättare
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 2, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 4, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 6, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Helsingin Lauttasaaren Liikekeskus, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Jauhokilo, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Kaarinan Hakaranta, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Linnanpuomi, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Melkonkatu 16, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Onnenkaari‐koti, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Satulaseppä, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Sörnäisten Rantatie 25, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Taivallahden Komppania, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Taivallahden Pataljoona, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Trivium Retoriikka, styrelsemedlem
Kokkolan Teollisuuskiinteistö Oy, styrelsemedlem
Pesmel Kiinteistöt Oy, styrelsemedlem
Veritas Eläkevakuutuksen Henkilöstörahasto, styrelsemedlem

Tommy Sandås

Fastighets Ab Anne, styrelseordförande
Fastighets Ab Borgå Teknikbågen 1, styrelseordförande
Fastighets Ab Bäckporten 3, styrelseordförande
Fastighets Ab Handelsgillets Hus, styrelseordförande
Fastighets Ab Helsingfors Ekogatan 5, styrelseordförande
Fastighets Ab Helsingfors Topeliusgatan 5, styrelseordförande
Fastighets Ab Lantbrukarnas handelshus, styrelseordförande
Fastighets Ab Lundo Musslavägen 8, styrelseordförande
Fastighets Ab Ridalsvägen 3, styrelseordförande
Fastighets Ab St Karins Asessorsgatan, styrelseordförande
Fastighets Ab S:t Olof, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 2, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 4, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Aku Korhosentie 6, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Helsingin Lauttasaaren Liikekeskus, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Jauhokilo Ab, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Kaarinan Hakaranta, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Kemitra, styrelsemedlem
Kiinteistö Oy Onnenkaari‐koti, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Sörnäisten Rantatie 25, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Taivallahden Komppania, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Taivallahden Pataljoona, styrelseordförande
Kiinteistö Oy Trivium Retoriikka, styrelseordförande
Kokkolan Teollisuuskiinteistö Oy, styrelseordförande
Pesmel kiinteistöt Oy, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkrings Personalfond, styrelseersättare

Laura Wickström

Exilion Tuuli GP Oy, styrelsemedlem