Resultatinformation

2022

Delårsöversikt 3/2022

Delårsöversikt 2/2022

Delårsöversikt 1/2022

2021

Bokslutsöversikt 2021

Delårsöversikt 3/2021

Delårsöversikt 2/2021

Delårsöversikt 1/2021

2020

Bokslutöversikt 2020

Delårsöversikt 3/2020

Delårsöversikt 2/2020

Delårsöversikt 1/2020

2019

2018

Bokslutsöversikt 2018 (pdf)
Resultatöversikt 1–9/2018 (pdf)
Resultatöversikt 1–6/2018 (pdf)
Resultatöversikt 1–3/2018 (pdf)

2017

Bokslutsöversikt 2017 (pdf)
Resultatöversikt 1–9/2017 (pdf)
Resultatöversikt 1–6/2017 (pdf)
Resultatöversikt 1–3/2017 (pdf)

2016

Bokslutsöversikt (pdf)
Resultatöversikt 1–9/2016 (pdf)
Resultatöversikt 1–6/2016 (pdf)
Placeringsverksamhetens nyckeltalstabeller 1–6/2016 (pdf)
Resultatöversikt 1–3/2016 (pdf)