FöPL-arbetsinkomst

Hela ditt socialskydd baserar sig på din FöPL-försäkrings arbetsinkomst. Arbetsinkomsten skall grunda sig på värdet av din arbetsinsats, inte lön eller företagets omsättning. 

FöPL-arbetsinkomst år 2023 är minst 8 575,45 € per år och högst 194 750,00 € per år.

FöPL-arbetsinkomst år 2022 var minst 8 261,71 € per år och högst 187 625,00 € per år.

Räknaren hjälper till i uppskattning av arbetsinkomsten

Arbetsinkomsträknaren underlättar fastställandet av arbetsinkomsten. Vänligen fyll i företagets huvudsakliga bransch och omsättning för att få en rekommenderad arbetsinkomst. Räknaren anger också en marginal (+-30 %) eftersom arbetsinkomsten inte bestäms endast på basen av omsättningen eller branschen. Arbetsinkomsten påverkas också av annan information som företagaren anger, till exempel om företagaren arbetar heltid eller deltid med verksamheten, säsongsbetoning, faktureringsuppgifter och erfarenhet av branschen.

Hur räknar jag rekommendationen av arbetsinkomsten?

Mata in en uppskattning av kommande 12 månaders omsättning. Med omsättning avses företagets årliga omsättning utan mervärdesskatt.

Om du har varit företagare en längre tid, vänligen ange omsättningen för den senaste räkenskapsperioden (12 månader). Om du inte vet beloppet på omsättningen, ange beloppen på faktureringarna för senaste 12 månaderna i fältet för Uppskattad omsättning.

Är du en nybliven företagare? Uppge en uppskattning av omsättningen eller beloppen för faktureringarna för 12 månader.

Välj rätt bransch. Du kan använda sökfunktionen genom att skriva branschkoden eller -namnet i fältet. Rekommendationen baserar sig på branschens medianlön.

Hur uppskattas och fastställs FöPL-arbetsinkomsten?

Hur högä är FöPL -avgifter och hur arbetsinkomsten påverkar din sociala trygghet?

Beräkna en rekommendation för arbetsinkomsten

Mata in en uppskattning av kommande 12 månaders omsättning. Du kan använda sökfunktionen genom att skriva branschkoden eller -namnet i fältet.

Resultatet är en rekommendation för arbetsinkomsten, som baserar sig på medianlönen för din bransch samt omsättningen.

Antingen är tjänsten inte tillgänglig för tillfället eller så är värdet i fältet "Uppskattning av omsättningen" för stort.

Din rekommenderade arbetsinkomst är

€/år

På basen av den omsättning och bransch du anmält rekommenderar vi dig en arbetsinkomst på €/år. Arbetsinkomstens inverkan på avgiften samt förmåner öppnas noggrannare i FöPL-räknaren.

Hur uppskattas och fastställs FöPL-arbetsinkomsten?

 1. Företagare: Uppskatta din arbetsinkomst

  En bra tumregel när man fastställer FöPL-arbetsinkomsten är att arbetsinkomsten bör motsvara den årslön du skulle betala någon annan lika yrkeskunnig person för det arbete du utför. Ifall du är verksam i fler företag samtidigt kom då ihåg att tänka på detta när du uppskattar din arbetsinkomst. FöPL-arbetsinkomsten går inte att ändra retroaktivt.  

  När din verksamhet utvecklas och arbetsinsatsen ändras kan du när som helst ändra din FöPL-arbetsinkomst. Det ligger i ditt intresse som företagare att hålla FöPL-arbetsinkomsten på en lämplig nivå under hela verksamhetens gång. Du kan ändra arbetsinkomsten i vår webbtjänst.
 2. Veritas: Vi gör en bedömning av din föreslagna arbetsinkomst

  I egenskap av pensionsbolag ansvarar vi för att fastställa din arbetsinkomst så att den motsvarar din arbetsinsats och du får den trygghet du förtjänar. Vi fastställer arbetsinkomsten i enlighet med pensionsbranschens gemensamma anvisningar. Din egen kontaktperson ber dig vid behov om närmare information.
 3. Veritas: Vi fastställer den arbetsinkomst som motsvarar din arbetsinsats

  För att du ska få den sociala trygghet som du som företagare förtjänar, ska FöPL-arbetsinkomsten motsvara din arbetsmängd. Vår uppgift som pensionsbolag är att se till att ditt skydd ligger på rätt nivå. Till exempel är arbetsinkomsten för en bokförare som arbetar 38 timmar i veckan enligt Pensionsskyddscentralens anvisningar minst 24 000–30 000 euro.

  Om din uppskattade arbetsinkomst avviker från anvisningarna i arbetspensionsbranschen kommer din egen kontaktperson att kontakta dig.
 4. Företagare: Din sociala trygghet är nu på rätt nivå och du kan lugnt koncentrera dig på det väsentliga

  FöPL-arbetsinkomsten avgör hur höga dina FöPL-avgifter är, men den utgör också grunden för din sociala trygghet. Utgående från den utbetalas bland annat utkomstskydd för arbetslösa, sjukdagpenning, föräldrapenning och pensioner, bland annat invalidpension, rehabiliteringsstöd, familjepensioner samt ålderspension. Med FöPL-avgiften tryggar du hela ditt levnadslopp. Beroende på förmånen är det antingen pensionsbolaget eller FPA som betalar ut den. Läs mer om hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar din sociala trygghet.

  För att trygga din och dina närståendes försörjning ska FöPL-arbetsinkomsten alltid ligga på rätt nivå. Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt. Kom ihåg att justera den om din företagsverksamhet förändras!
Mannen håller en plywoodskiva i handen.