FöPL-arbetsinkomst

Hela ditt socialskydd baserar sig på din FöPL-försäkrings arbetsinkomst. Arbetsinkomsten skall grunda sig på värdet av din arbetsinsats, inte lön eller företagets omsättning. 

FöPL-arbetsinkomst år 2022

 • Minst 8 261,71 € per år
 • Högst 187 625,00 € per år

När din verksamhet utvecklas och arbetsinsatsen ändras kan du när som helst ändra din FöPL-arbetsinkomst. Det ligger i ditt intresse som företagare att hålla FöPL-arbetsinkomsten på en lämplig nivå under hela verksamhetens gång. 

FöPL-arbetsinkomsten går inte att ändra retroaktivt.  

FöPL-försäkringen är personlig, oavsett om du har fler företag skall du endast ha en FöPL-försäkring. Ifall du är verksam i fler företag samtidigt kom då ihåg att tänka på detta när du bestämmer din arbetsinkomst.

Vid bestämmande av arbetsinkomst ta gärna hjälp av vår FöPL-räknare.

Läs mer om hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar din sociala trygghet.

Hur uppskattas och fastställs FöPL-arbetsinkomsten?

 1. Företagare: Uppskatta din arbetsinkomst

  En bra tumregel när man fastställer FöPL-arbetsinkomsten är att arbetsinkomsten bör motsvara den årslön du skulle betala någon annan lika yrkeskunnig person för det arbete du utför. Närmare uppgifter om hur man fastställer FöPL-arbetsinkomsten finns också på Pensionsskyddscentralens webbsida.

  Du kan ändra arbetsinkomsten i vår webbtjänst.
 2. Veritas: Vi gör en bedömning av din föreslagna arbetsinkomst

  I egenskap av pensionsbolag ansvarar vi för att fastställa din arbetsinkomst så att den motsvarar din arbetsinsats och du får den trygghet du förtjänar. Vi fastställer arbetsinkomsten i enlighet med pensionsbranschens gemensamma anvisningar. Din egen kontaktperson ber dig vid behov om närmare information.
 3. Veritas: Vi fastställer den arbetsinkomst som motsvarar din arbetsinsats

  För att du ska få den sociala trygghet som du som företagare förtjänar, ska FöPL-arbetsinkomsten motsvara din arbetsmängd. Vår uppgift som pensionsbolag är att se till att ditt skydd ligger på rätt nivå. Till exempel är arbetsinkomsten för en bokförare som arbetar 38 timmar i veckan enligt Pensionsskyddscentralens anvisningar minst 24 000–30 000 euro.

  Om din uppskattade arbetsinkomst avviker från anvisningarna i arbetspensionsbranschen kommer din egen kontaktperson att kontakta dig.
 4. Företagare: Din sociala trygghet är nu på rätt nivå och du kan lugnt koncentrera dig på det väsentliga

  FöPL-arbetsinkomsten avgör hur höga dina FöPL-avgifter är, men den utgör också grunden för din sociala trygghet. Utgående från den utbetalas bland annat utkomstskydd för arbetslösa, sjukdagpenning, föräldrapenning och pensioner, bland annat invalidpension, rehabiliteringsstöd, familjepensioner samt ålderspension. Med FöPL-avgiften tryggar du hela ditt levnadslopp. Beroende på förmånen är det antingen pensionsbolaget eller FPA som betalar ut den.

  För att trygga din och dina närståendes försörjning ska FöPL-arbetsinkomsten alltid ligga på rätt nivå. Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt. Kom ihåg att justera den om din företagsverksamhet förändras!
Mannen håller en plywoodskiva i handen.