Som marknadsföringschef måste man kunna prioritera och tåla att saker är halvfärdiga

Pensionsbranschens lockande kall 

Som barn ville jag vara arkitekt. Min tid gick åt till att flitigt rita hus och planera inredningar. Pensionsbranschens kall var ändå för lockande. Min Veritas-karriär började år 2008, då jag började som FöPL- försäkringsrådgivare. Snabbt breddades mina uppgifter till att också inbegripa ArPL-kunder. Som ansvarsområde fick jag Österbotten, vilket till en finskspråkig som jag själv, var ett garanterat språkbad.  

Sedermera har jag under årens lopp arbetat i flera olika roller i Veritas, bla som pensionshandläggare och på IT-avdelningen som projektchef i olika utvecklingsprojekt. Några år sedan flyttade jag närmare kundgränssnittet med titeln digiservicechef. Förra året utvecklades arbetsbilden mot mer marknadsföringsinriktade uppgifter och till slut bekräftades arbetsbilden till marknadsföringschef. Så en hel massa olika jobb har man fått syssla med!  

Variationen bäst som marknadsföringschef 

I min nuvarande tjänst som marknadsföringschef, har jag på mitt ansvar olika kampanjer, brandarbete, sociala media och samarbetspartner. Utvecklande av digimarknadsföring och -försäljning samt kommunikation hör också till min arbetsbild. 

Det finns inget som jag kunde kalla en vanlig dag, men varje dag inleds vanligen med att följa upp media. Vi planerar hela tiden kommande grejer och analyserar gångna. Vi försöker komma på hur man kunde göra saker bättre. Dagarna fylls ofta av möten, det blir en hel del palaverande både internt och med samarbetspartner.  

Jag upplever att det bästa med mitt jobb är variationen. Arbetsdagarna spenderas med olika saker och det passar mig jättebra. Dessutom har vi på Veritas helt otroligt fint gäng, med vilka arbetet löper bra. 

Priorisering och tålighet   

Min arbetsbild är mångsidig och jag upplever att i mitt jobb behöver man speciellt mycket kunnande i att prioritera, administrera helheter, tåla ofärdiga projekt samt att ha bra samarbetsförmåga. I min uppgift måste man hela tiden leva i tiden, så vi kan svara på kundernas snabbt ändrande kundkrav i ett verksamhetsområde som lever under ständig utveckling. 

I vårt hus ställer man sig positivt till att utveckla sig själv. Jag har i tiderna haft möjligheten att utnyttja studieledighet då jag fortbildade mig från tradenom till ekonomiemagister. Dessutom har jag fått gå olika utbildningar, som stöder mitt eget arbete.  

“Livet är roligare, om man har roligt“ 

Även om det finns mycket att göra och vi arbetar på en bransch, som är strikt reglerad, försöker jag med min egen attityd försäkra att saker inte blir för allvarliga. Mitt motto är “Livet är roligare, då man har roligt.”