diskussion_kollegor

Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabilitering, som också är känt som yrkesinriktad rehabilitering, kan vara ett alternativ för dig om du på grund av sjukdom eller skada inte längre klarar av dina arbetsuppgifter. Arbetspensionsrehabilitering kan också hjälpa dig att återvända till arbetslivet då du har beviljats tidsbunden invalidpension, det vill säga rehabiliteringsstöd.

Diskutera arbetspensionsrehabilitering alltid först med din egen arbetshälsovård eller med annan hälsovårdspersonal och be om att få ett B-läkarutlåtande som du bifogar till din ansökan. Du kan fylla i ansökan om arbetspensionsrehabilitering i vår webbtjänst.

Ansök om rehabilitering

Du har rätt till arbetspensionsrehabilitering om

 • risken att förlora arbetsförmågan är stor och orsakas av en diagnostiserad sjukdom
 • dina förvärvsinkomster eller din FöPL-arbetsinkomst från de senaste fem kalenderåren är sammanlagt minst 39 157,84 euro (2023)
 • under de 36 månader som föregår rehabiliteringsansökan har du haft arbetsinkomster eller varit borta från arbetet på grund av vård av under 3-årigt barn eller av över 3-årigt adoptivbarn
 • arbetsförmågan kan sannolikt  förebyggas genom arbetspensionsrehabilitering
 • rehabiliteringen bedöms minska pensionskostnaderna
 • du inte ännu har uppnått den lägsta pensionsåldern för din ålderskull

Rehabiliteringsplan

För att kunna inleda arbetspensionsrehabiliteringen behövs en rehabiliteringsplan. Om du redan från början har det klart för dig hur du vill gå till väga, kan du skriva din plan på rehabiliteringsansökan. Alternativt kan du vänta tills du får ett beslut om rätten till rehabilitering och göra upp din plan under de följande nio månaderna då beslutet är i kraft.

Planens innehåll

En bra rehabiliteringsplan är en viktig del av en lyckad rehabilitering. Därför lönar det sig att börja göra upp planen så snart som möjligt efter att du fått förhandsbeslutet. Du måste själv vara aktiv för att planen ska bli gjord. Av rehabiliteringsplanen ska det framgå vilka slags rehabiliteringsåtgärder du är redo att vidta och vilka slags arbetsuppgifter du siktar på i framtiden. Planen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • hur rehabiliteringen genomförs
 • tidsplan
 • kostnader
 • sysselsättningsmöjligheter

Du kan skriva planen antingen på blanketten för rehabiliteringsplan eller skriva en fritt formulerad egen utredning. Skicka planen till oss via vår webbtjänst eller per post.

Om du inte vet hur du ska gå till väga, kontakta din rehabiliteringsplanerare. Kontaktuppgifterna hittar du på beslutet om rätt till rehabilitering. Planeraren hjälper dig att göra upp rehabiliteringsplanen. Vid behov kan vi också föra dig samman med en privat serviceproducent, så att ni tillsammans går igenom olika alternativ och gör en upp en plan som är den bästa möjliga just för dig.

Hjälp av privat serviceproducent för att göra upp din plan

Vid behov kan vi också föra dig samman med en privat serviceproducent så att ni tillsammans går igenom olika alternativ och gör en upp en plan som är den bästa möjliga just för dig. Om du inte vet hur du ska gå till väga, kontakta vår rehabiliteringsspecialist.

Rehabiliteringsalternativ

De olika rehabiliteringsalternativen är arbetsprövning, arbetsträning, vidare- eller omutbildning och företagande. Vid behov får du med vårt stöd hjälp av en rehabiliteringsplanerare för att reda ut vilket av alternativen som lämpar sig bäst för dig.

Vilken av rehabiliteringsformerna som blir bäst för dig beror på din arbetserfarenhet, din studiebakgrund, ditt yrke och ditt hälsotillstånd.
Läs mera om de olika rehabiliteringsalternativen.

Utkomst under rehabiliteringen

Du får rehabiliteringsförmån från och med att arbetspensionsrehabiliteringen inleds. Du har möjlighet att ansöka om ersättning för rese- och studiekostnader som uppstår under rehabiliteringen. På så sätt tryggas din utkomst under rehabiliteringstiden. Det finns två former av rehabiliteringsförmån: rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg. Medan du väntar på att rehabiliteringen ska börja, kan du också ha rätt till rehabiliteringsunderstöd.

Rehabiliteringsförmån är beskattningsbar inkomst. Kom därför ihåg att skaffa dig ett nytt skattekort och sända det till oss då du har fått ditt rehabiliteringsbeslut.
Läs mera om utkomst under rehabiliteringen.

Så söker du arbetspensionsrehabilitering

Det snabbaste sättet att söka arbetspensionsrehabilitering är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att kunna logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post. Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter.

Bifoga till din ansökan

 • B-läkarutlåtande av din arbetshälsovårdsläkare eller behandlande läkare
 • Vid behov begär vi andra bilagor, såsom anteckningar om arbetshälsosamråd eller arbetsgivarens beskrivning av dina arbetsuppgifter.

Sänd utlåtanden och bilagor till oss via vår webbtjänst.

Närmare anvisningar för hur du skickar bilagor hittar du här.