Sverige börjar betala en ny inkomstgrundad pensionsförmån till Finland

I september börjar Sverige betala inkomstpensionstillägg till låginkomsttagande ålderspensionärer som har ett långt arbetsliv bakom sig. Det är fråga om en ny förmån. Inkomstpensionstillägget betalas också till Finland. Det går inte att ansöka om inkomstpensionstillägg. Pensionsmyndigheten i Sverige utreder vem som har rätt till det.

Pensionsmyndigheten skickar ett brev och en svarsblankett till de pensionstagare som bor i Finland och kan tänkas ha rätt till förmånen. Brevutskicket pågår till slutet av maj.

Pensionsmyndigheten ber att pensionstagare som bor i Finland uppger på blanketten hur mycket arbetspension (inkomstgrundad pension) de får.

Om du har fått brevet från Pensionsmyndigheten och behöver ett intyg över din utbetalda pension, kan du beställa pensionsintyg genom vår webbtjänst! Du kan också ringa oss på numret 010 195 622.

Mer information hittar du också på Pensionsskyddcentralens webbsidor.