Pensionsansökningarnas tillgänglighet

De elektroniska pensionsansökningarnas tillgänglighet motsvarar inte de krav som ställs i lagen. Det går till exempel inte att använda pensionsansökan med tangentbord eller hjälpredskap, och dessutom uppnår färgkontrasterna inte den krävda nivån. I webbtjänsten har även upptäckts andra tillgänglighetsbrister. Pensionsansökningstjänsten förnyas under år 2022 och då görs den tillgänglig.