FöPL- och ArPL-kundernas webbtjänst förnyas under tiden 1.–7.12.2022 – en del av uppgifterna syns begränsat

FöPL- och ArPL-kundernas webbtjänst förnyas under tiden 1.12–7.12. Då arbetet pågår syns en del av uppgifterna begränsat.

Under uppdateringen kan du sköta dina ärenden genom att kontakta oss via telefon eller per e-post. Märk väl att kundinformationen även i kundtjänsten är begränsad under avbrottet.

Vi betjänar må–fre kl. 8–16.

FöPL-försäkringsärenden:

ArPL- försäkringsärenden:

Vi beklagar situationen!