tre människor som vandrar i djungeln.

Guide till pensionsansökningsdjungeln

Arbetspension, ålderspension, folkpension, garantipension, arbetslivspension… Vilken av dessa gäller mig? Orientera rätt i pensionsansökningsdjungeln.

Du har karriären avklarad, nått pensionsåldern och känner att det är dags att börja ta det lugnare. Så det gäller då bara att fylla i pensionsansökan och sedan lägga sig i hängmattan. Men vad heter egentligen pensionen som du ska söka och vilken av de olika ansökningsblanketterna ska du fylla i?

Eftersom man vanligtvis ansöker om pension bara en gång i livet, går det inte på rutin då man ska fylla i sin ansökan. Hela ansökningsprocessen kan kännas invecklad och ansökningsblanketten se utmattande ut med sina många frågor. För att stigen inte ska kännas så lång och snårig då du orienterar mot pensionen, ger vi tips inför de viktigaste kontrollerna längs banan.

Om du är över 63 år gammal och ämnar lämna arbetslivet, är det sannolikt ålderspension du ansöker om

Först ska du hitta rätt ansökningsblankett att fylla i. Om du är 63 år och litet till, är det högst sannolikt att du ansöker om ålderspension. Välj alltså alternativet Ansökan om ålderspension i Veritas nättjänst eller skriv ut ansökningsblanketten.

Kom ihåg att förutsättningen för att du ska kunna beviljas ålderspension är att din nuvarande anställning upphör. Därför ska du på ansökan också fylla i anställningens slutdatum.

Om du är över 63 gammal men känner att du inte ännu vill gå helt i pension, kan du också ansöka om partiell förtida ålderspension. Om pensionen börjar utbetalas då du redan fyllt din lägsta pensionsålder, görs det ingen förtidsminskning på pensionen. Läs mer om partiell förtida ålderspension.

Om du har arbetat, har du intjänat arbetspension

En något förenklad tumregel är att om du under ditt vuxna liv har jobbat som anställd eller varit företagare, har du intjänat arbetspension. Ålderspensionen är en av arbetspensionens former.

På ålderspensionsansökan frågas det i separata punkter om du ansöker om arbetspension på basis av anställning inom den privata och den offentliga sektorn. Offentligrättsliga arbets- eller anställningsförhållanden betyder arbete hos kommun, stat, församling eller annan arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Privat anställning omfattar i sin tur arbete som arbetstagare i olika slags företag eller verksamhet som företagare.

Om du under din karriär har arbetat inom både den privata och den offentliga sektorn, kryssa för vid båda punkterna att du ansöker om pension. Frågorna gäller hela din arbetskarriär, så du ska rådbråka ditt minne och gå igenom vad allt du har jobbat med, till och med för fyrtio år sedan. Samtliga arbetsförhållanden för vilka du har intjänat pension hittar du givetvis också på ditt pensionsutdrag. Där kan du exempelvis se om det finns någon kommun eller församling bland dina tidigare arbetsgivare.

Du kan få folkpension om din arbetspension är liten

Om beloppet av din intjänade arbetspension är litet, kan du med samma pensionsansökan också ansöka om folkpension. De årliga gränsbeloppen för att beviljas folkpension hittar du på FPA:s webbplats. Om du är 63–64 år gammal, kryssa för att du ansöker om förtida pension. Om du redan har fyllt 65 år, ansöker du om full folkpension. Det är FPA som handlägger din ansökan om folkpension och beviljar dig pensionen.

Garantipensionen är likaså en pensionsform som beviljas av FPA. Den kan man få om totalbeloppet av ens bruttopension underskrider den årliga minimipensionsgränsen. Närmare uppgifter om garantipensionen får du av FPA.

Vad är arbetslivspension för något?

Arbetslivspensionen gör det möjligt att gå tidigare i pension om arbetsförmågan är nedsatt och om man har en yrkesbana med mycket tungt arbete bakom sig.

Du ansöker om arbetslivspension endast i det fall att du är över 63 år gammal men har inte ännu nått din lägsta pensionsålder, din arbetsförmåga är nedsatt och du har arbetat minst 38 år med mycket belastande arbetsuppgifter. Läs mer om arbetslivspensionen.

I de flesta fall är arbetslivspensionsansökan således inte den blankett som du ska fylla i. Fortsätt däremot till ansökan om ålderspension.

Är du på kartan?

Om du fortfarande känner att du har tappat riktningen, kontakta Veritas pensionsrådgivning. Vi hjälper dig att hitta fram till pensionen.