Arbetspensionsbranschens och Skatteförvaltningens gemensamma test: 50 000 får chansen att testa läsa sitt pensionsutdrag via MinSkatt

16.3.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Under våren kommer 50 000 personer få möjligheten att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag via MinSkatt-tjänsten. Det är fråga om Skatteförvaltningens och arbetspensionsbranschens test, vars syfte är att uppmuntra fler personer att kontrollera sitt pensionsutdrag i elektronisk form.

”Testet går ut på att ta utdraget till den miljö, där kunderna i överlag utför sina ärenden. På basen av resultaten avgörs ifall praxisen kunde användas hos en bredare målgrupp. Utdraget i elektronisk form är tidsenligt och finns till hands precis då läsaren behöver det”, säger Veritas specialist i pensionsrådgivning Pirta Toivonen.

Pensionsutdraget visar information om de inkomster och förmåner som har samlat in pension. Det är viktigt att kontrollera utdraget med jämna mellanrum, eftersom den kommande pensionen baserar sig på det som står på utdraget. Ifall ditt senaste arbetsförhållande är försäkrat i Veritas, kan du kolla pensionsutdraget i MittPensionsutdrag-tjänsten.
Läs mer om testet:

Logga in för att läsa ditt arbetspensionsutdrag: