Nyhetsrum

ArPL- och FöPL-avgifterna år 2022

6.10.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2022. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

Veritas och Auratum Asunnots arkitekttävling för inbjudna avgjord – vinnande bidraget förverkligas på sjukhusområdet i Tölö

30.9.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsförsäkringsbolag Veritas och Auratum Asunnot Helsinki Oy har ordnat en arkitekttävling i samarbete med Helsingfors Stad och Finlands Arkitektförbund SAFA. Syftet med tävlingen var att välja planerare för kvarteret på Topeliusgatan 5 i Bortre Tölö. Huttunen & Lipasti Arktitekternas ”Palazzo” -tävlingsbidrag valdes till vinnare.

Fakta om förvärvslivet: Företagets framgång grundar sig på personalens kunnande

3.8.2021, Nyheter och pressmeddelanden

När sommaren småningom ger vika för hösten och de anställda återvänder till sina värv kan det vara bra att rikta blicken mot framtiden. För att kunna utveckla affärerna kan det löna sig att tänka på var den egna organisationen står när det gäller personalen, dess kompetens och utveckling. På vilket sätt borde man utveckla personalkompetensen så att den bäst tjänar företaget och hur kunde företaget göra det med de resurser som står till dess förfogande?

Nyheter

Alla evenemang