Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2022 har fastställts

22.10.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen beträffande arbetspensionsskyddet för år 2022.

Arbetspensionsindexet är nästa år 2691. Tack vare indexförhöjningen stiger de utbetalda pensionernas belopp cirka 2,28 procent jämfört med år 2020.

Som lönekoefficient fastställdes 1,501. Jämfört med år 2021 stiger lönekoefficienten cirka 2,46 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

Läs mera:

Social- och hälsoministeriets pressmeddelande: Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2022 har fastställts (21.10.2021)