ArPL- och FöPL-avgifterna för 2023 har fastställts

11.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för år 2023.

År 2023 är ArPL-avgiften i genomsnitt 24,84 procent av lönen. I avgiften för år 2023 ingår den andra återbetalningsposten av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften år 2020, vars andel är 0,44 procentenheter.

ArPL-grundavgiften för avtalsarbetsgivare är 25,30 procent utan omkostnadsdelen. Från och med år 2023 tilläggs på ArPL-avgiften en bolagsspecifik kostnadstariff, som utgörs av bolagets utgifter. Kundåterbäringen dras av från grundavgiften.

”Att skilja omkostnadsdelen till en skild kostandsdel gör ArPL-avgiften mer transparent. Gällande själva avgifterna förväntas inga stora ändringar”, berättar Veritas direktör för kunförhållanden Staffan Åberg.

ArPL-avgifterna år 2023

  • Avtalsarbetsgivarnas ArPL-avgift utan omkostnadsdelen är 25,30 procent.
  • ArPL-avgiften för en tillfällig arbetsgivare är 26,20 procent av lönen.
  • Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,4 procent.
  • ArPL-avgiften för arbetstagare är 7,15 procent för personer som är under 53 år och över 62 år.
  • För personer som är 53–62 år är ArPL-avgiften 8,65 procent.

FöPL-avgifterna år 2023

  • Företagarnas pensionsavgift hålls på samma nivå som år 2022.
  • För företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år är avgiften 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.
  • För dem som är i åldern 53–62 år är avgiften 25,60 procent.

Social- och hälsoministeriets pressmeddelande: Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2023 har fastställts (10.11.2022)