Carl Haglund blir ny verkställande direktör för Veritas Pensionsförsäkring

12.7.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse har utsett ekon.mag. Carl Haglund till ny verkställande direktör för bolaget.

Haglund har hittills fungerat som direktör för konsultföretaget Accenture och börjar i Veritas senast i januari 2022. Haglund har tidigare arbetat som vice verkställande direktör för bioenergioperatören Sunshine Kaidi New Energy Group, som Finlands försvarsminister samt som medlem i Europaparlamentet.

“Pensionssystemet utgör en av grundpelarna i vårt samhälle. Carl Haglunds tidigare engagemang inom riksdagen och regeringen tillför Veritas och branschen djup förståelse för Finlands välfärdsbygge. Som meriterad ledare och företagare stärker Haglund Veritas engagemang för företagarna inom pensionssystemet”, säger Veritas styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh.

”Pensionssystemet och pensionsbolag har en otroligt viktig samhällelig funktion som berör hela finska folket. Jag ser fram emot att jobba med dessa viktiga frågor”, säger Carl Haglund.

”Veritas har en bra tillväxtstrategi som jag ser fram emot att förverkliga tillsammans med Veritas motiverade personal. Jag är glad och ödmjuk inför det nya uppdraget och ser mycket fram emot att börja på Veritas!”

Carl Haglund.

Haglund inleder sitt arbete med ett inlärningsprogram, som görs i samarbete med Finansinspektionen. Inlärningsperioden är ett allmänt förfaringssätt på pensionsförsäkringsbranschen, eftersom lagen kräver att verkställande direktören har god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamheten. Veritas ekonomidirektör Tommy Sandås fortsätter som tf. verkställande direktör under Haglunds inlärningsperiod.

Närmare information:

Kaj-Gustaf Bergh, Veritas styrelseordförande, tel. 040 524 7730

Haglund ger gärna intervjuer efter att han inlett sitt arbete på Veritas
Intervjuförfrågningar: Suvi Asikainen, kommunikationschef, tel. 050 560 0117, fornamn.efternamn(at)veritas.fi