Veritas huvudkontor i Kuppis.

Ekologiska värden styr byggandet av Veritas huvudkontor i Kuppis

28.3.2019, Nyheter och pressmeddelanden

Byggandet av Veritas nya huvudkontor i Kuppis i Åbo har börjat. Avståndet för Veritas flyttning nästa år är inte långt men som byggnad representerar det nya huvudkontoret en ny era. Den anpassningsbara och miljöeffektiva byggnaden siktar på den näst högsta klassificeringen av internationellt miljöcertifikat – som fjärde i Finland.

Veritas Pensionsförsäkring och YIT har tecknat ett avtal om en affärsfastighet. Byggandet av Trivium Retoriikka i Kuppis har börjat i mars 2019 och enligt planerna står fastigheten färdig i oktober 2020. Kontraktsvärdet är cirka 29 miljoner euro.

Byggprojektet omfattar en kontorsbyggnad på cirka 10 000 m2 och en separat parkeringsbyggnad med omkring 200 parkeringsplatser. Det åtta våningar höga moderna kontorshuset kommer bland annat att inhysa Veritas huvudkontor.

”På Veritas har teman för hållbar utveckling varit centrala när vi planerat oss ett nytt huvudkontor. Vi vill genomföra ett projekt som är utformat och byggt så hållbart som möjligt. Vi ser också fram emot att tillhandahålla moderna och funktionella arbetsutrymmen till vår egen personal samt till de andra aktörer som också kommer att flytta in i huset”, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Veritas nuvarande huvudkontor har legat på sitt bekanta ställe vid Olofsvägen i Åbo centrum sedan 1950-talet. Det framtida moderna huvudkontoret möjliggör en betydande förbättring av Veritas miljöbelastning.

Det nya huvudkontoret följer kraven av den internationella BREEAM-miljöcertifieringens näst högsta nivå, vilket innebär att alla tekniska lösningar tar hänsyn till energieffektivitet och miljövänlighet.

”I Finland finns det endast tre motsvarande BREEAM Excellent-betyg som beviljats redan i byggnadsfasen, så Veritas kan med fog kallas en pionjär inom miljövänligt byggande i Finland”, gläder sig Veritas placeringsdirektör Niina Bergring.

Det nya huset kommer att utrustas med såväl jordvärme som jordkyla och alla material har låga utsläpp. Solpaneler som placeras på hustaket ger en del av den elektricitet som behövs och som ytterligare energi används enbart så kallad grön el. Också hållbar rörlighet kommer att beaktas vid Veritas framtida huvudkontor.

”Förutom väggarna förnyas även arbetssätten med de nya lokalerna”, utlovar vd Carl Pettersson.