Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka, avbildad från Kuppisparkens riktning. Bilden är somrig och byggnaden är mångfärgad och har flera parkeringsplatser utanför den.

Hjälp oss agera ännu mera ansvarsfullt genom att svara på vår enkät

8.9.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Ansvarsfullhet är en del av all vår verksamhet. Det finns ändå alltid utrymme för förbättring och vi hör gärna din åsikt om hur vi kunde agera ännu mera ansvarsfullt i fortsättningen.

Enkäten är öppen fram till 22.9.2021 och tar ungefär 5 minuter att svara på.

Vi använder enkätens svar för att utveckla vårt företagsansvar. Alla svar är anonyma och konfidentiella och enskilda svar kopplas inte ihop med personer.

Svara på enkäten >
Information om Veritas ansvarsfullhet >