"Pensionsutdrag."

Kontrollera ditt pensionsutdrag!

28.4.2021, Nyheter och pressmeddelanden

I maj påbörjas postningen av 2021 års pensionsutdrag. Alla våra försäkrade får med tre års mellanrum utdraget i pappersform.

Du hittar information om dina pensionsgrundande inkomster och dagpenningar på pensionsutdraget. Det lönar sig att regelbundet kontrollera dem. På så vis kan eventuella fel eller brister korrigeras så fort som möjligt.

Du kan när som helst kontrollera ditt pensionsutdrag elektroniskt. Önskar du göra ett miljövänligt val och lämna bort pappret helt och hållet kan du göra det i samma tjänst.