Ny räknare för beräkning av efterlevande- och barnpension

27.1.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsskyddscentralen har publicerat en ny pensionsräknare som man kan använda för att beräkna beloppet av efterlevande- och barnpensionen.

Vem som helst kan använda räknaren på webbplatsen Arbetspension.fi.

De nya familjepensionslagarna som trädde i kraft i början av år 2022 har beaktats i räknaren.

Bekanta dig med den nya räknaren på webben på Arbetspension.fi

Läs mera om familjepensionen