Pensions- och rehabiliteringstjänsternas telefontjänst betjänar begränsat 15. ja 17.3.

8.3.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas pensions- och rehabiliteringstjänsternas telefontjänst betjänar begränsat tisdagen 15.3. klockan 13–15 och torsdagen 17.3. klockan 13–15 på grund av intern skolning. Vi tar emot samtal, men vi kan eventuellt inte besvara alla förfrågningar. I sådana fall tar vi emot meddelanden till den person ni försökt nå och återkommer till ärendet på efterhand.

Du minns väl att du kan sköta dina pensionsärenden via vår nättjänst. I nättjänsten kan du skicka säkert meddelanden samt bilagor.