Räntan på arbetspensionsförsäkringsavgiften höjs

2.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Räntan på FöPL- och ArPL-försäkringsavgiften höjs till 2,45 procent i början av år 2023. Räntan har hittills varit 2 procent.

”Räntorna har allmänt stigit och det syns också i försäkringsavgiftsräntorna”, säger Veritas chefsmatematiker Teppo Rakkolainen.

Försäkringsavgiftsräntan grundar sig på euriborräntorna samt avkastningen på staternas referenslån inom euroområdet.

”En ränta läggs till på försäkringsavgiften om fakturans förfallodag skjuts upp till senare.”

Räntan granskas för ArPL-försäkringsavgiftens del en gång i halvåret och för FöPL-försäkringsavgiftens del en gång i året.