Systemuppdatering påverkar elektroniska arbetspensionsutdraget under tiden 26.11–7.12

3.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas har i år skickat ut ca 31 000 pappersutdrag till personer som är försäkrade i Veritas. Pappersutdraget skickas till de personer, som inte valt att få uppgifterna via elektroiniska utdraget eller kollat elektroniska utdraget i webbtjänsten tidgare i år. På pappersutdraget syns arbetshistoriken för sex senaste åren medan elektroniska utdraget visar historiken för hela arbetskarriären.

”Pappersutdraget skickas per post vart tredje år”, säger Veritas pensionsspecialist Pirta Toivonen.

Vi uppdaterar vårt system under tiden 26.11–7.12. Medan uppdateringen genomförs är uppgifterna inte fullständiga för fortlöpande FöPL-fösräkringar. Uppdateringen påverkar inte arbetstagares utdrag.

”Elektroniska utdraget öppnas efter identifieringen, men uppgifterna angående företagandet är inte á jour.”

Om du behöver uppgifter om arbetshistoriken som insamlar arbetspension, lönar det sig att kolla arbetspensionsutdraget innan 26.11. Utdragets uppgifter syns fullständiga igen 8.12.

Mer information om arbetspensionsutdraget