"flygbild mot motorvägen med Retoriikka längst fram."

Veritas bolagsstämma valde nya medlemmar till förvaltningsrådet

18.5.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas ordinarie bolagsstämma valde sju nya medlemmar till förvaltningsrådet 12.5.2022.

Till nya förvaltningsrådsmedlemmar valdes:

  • Inger Damlin, ordförande, Finlands svenska lärarförbund FSL
  • Hannele Fremer, jurist, STTK
  • Jussi Holopainen, verkställande direktör, Enersense
  • Karoliina Huovila, arbetsmarknadschef, FFC
  • Thomas Mård, ordförande, DIFF – Ingenjörerna i Finland
  • Elin Sundback, fackligt ombud, Servicefacket PAM
  • Georg Henrik Wrede, verkställande direktör, Samfundet Folkhälsan

Övriga förvaltningsrådsmedlemmar som valts vid bolagsstämman blev omvalda.

Veritas förvaltningsrådsmedlemmar >

Förvaltningsrådets års- och mötesarvoden hålls oförändrade. Förvaltningsrådets ordförandes årsarvode är 8 800 euro. Medlemmarnas mötesarvode är 330 euro per möte.

Bolagsstämman fastställde Veritas bokslut och gjorde beslut om disposition av bolagets vinst enligt styrelsens förslag. CGR Kristina Sandin och CGR Erika Grönlund från EY valdes till revisorer för räkenskapsperioden 2022.

Tilläggsuppgifter:

  • Tommy Sandås, tf. verkställande direktör, tel. 010 550 1786, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Piia Vuoti, direktör för bolagsjuridik, tel. 044 5770 403, fornamn.efternamn@veritas.fi