Veritas bolagsstämma valde nya medlemmar till förvaltningsrådet

10.5.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas ordinarie bolagsstämma valde tre nya medlemmar till förvaltningsrådet 10.5.2021.

Till nya förvaltningsrådsmedlemmar valdes Fennias vice verkställande direktör Antti Huhtala, Industrifackets investeringschef Timo Korpijärvi samt Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen. Övriga förvaltningsrådsmedlemmar som valts vid bolagsstämman blev omvalda.

Förvaltningsrådets års- och mötesarvoden hålls oförändrade. Förvaltningsrådets ordförandes årsarvode är 8 800 euro. Medlemmarnas mötesarvode är 330 euro per möte.

Bolagsstämman fastställde Veritas bokslut och gjorde beslut om disposition av bolagets vinst enligt styrelsens förslag. CGR Kristina Sandin och CGR Erika Grönlund från EY valdes till revisorer för räkenskapsperioden 2021.

Läs också:
Sammansättning av Veritas förvaltningsråd

Tilläggsuppgifter:

  • Tommy Sandås, tf. verkställande direktör, tel. 010 550 1786
  • Piia Vuoti, direktör för bolagsjuridik, tel. 044 5770 403