Veritas FöPL-försäkringssystem uppdateras 1–8.12.2022 – webbtjänsten för FöPL- och ArPL-kunder är ur bruk

30.11.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas FöPL-försäkringssystem förnyas 1.12–8.12. Då underhållsarbetet pågår kommer webbtjänsten för försäkringskunder vara ur bruk.

”Vi förnyar Veritas FöPL-systemhelhet och utvecklar vår webbtjänst för att kunna betjäna våra kunder så bra som möjligt även i fortsättningen Då underhållsarbetet pågår förekommer det avbrott i våra system. Tjänsten är ur bruk för FöPL- och ArPL-kundernas del”, berättar teamledare för försäkringstjänster Jaana Lehikoinen.

Under uppdateringsarbetet kan du kontakta oss via telefon eller per e-post. Märk väl att kundinformationen även i kundtjänsten är begränsad under avbrottet.

Vi betjänar må–fre kl. 8–16.

FöPL-försäkringsärenden:
– 010 195 612
fopl@veritas.fi

ArPL- försäkringsärenden:
-010 195 600
arpl@veritas.fi

Vi beklagar situationen!

Nyheten har uppdaterats 5.12 kl. 12.30. Underhållsarbetet fortsätter fram till 8.12.