"Trivium Retoriikka."

Veritas huvudkontor är nu ett Green Office-kontor

18.5.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas huvudkontor har tilldelats WWF:s miljöcertifikat Green Office.

”Sedan slutet av senaste år har vi för vårt huvudkontor byggt upp ett miljöprogram med vars hjälp vi systematiskt utreder huvudkontorets miljökonsekvenser. Arbetet med miljösystemet har varit lärorikt och vi är verkligen glada över att få ansluta oss till Green Office-nätverket”, säger Eveliina Leino som är expert på företagsansvar vid Veritas.

Redan i huvudkontorets byggnadsskede beaktades energieffektivitet och miljövänlighet. I fastigheten finns 18 jordvärmebrunnar och på taket har solpaneler installerats. All el som köps har producerats med energi från förnybara källor. Energieffektiviteten har också beaktats med hjälp av automatik.

”Veritas satsar på energieffektivitet även i sina övriga fastigheter och ambitionen är att alla fastighetsplaceringar ska vara klimatneutrala senast 2030.”

Läs mer: Vad är Green Office? (på finska)