Veritas huvudkontor Trivium Retorik i vintriga landskap.

Veritas inleder omställningsförhandlingar

2.3.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionsbolaget Veritas inleder måndagen den 7.3.2022 omställningsförhandlingar enligt samarbetslagen i syfte att effektivisera bolagets verksamhet och förbättra processerna. Under förhandlingarna diskuteras med representanter för personalen dessutom bland annat förändringar i organisationsstrukturen och personalminskningar.

Omställningsförhandlingarna berör cirka 150 Veritasanställda. Förhandlingarna omfattar hela personalen med undantag av de funktioner som är direkt relaterade till placeringsverksamheten. Enligt preliminära bedömningar kan omställningsprocessen leda till att högst 25 anställningar avslutas.

Det uppskattas att omställningsförhandlingarna avslutas efter påsk.

Mer information: Jenni Kosunen, personaldirektör, tfn 040 709 4482, fornamn.efternamn@veritas.fi