Flygfoto över Tölö, Helsingfors.

Veritas och Auratum Asunnots arkitekttävling för inbjudna avgjord – vinnande bidraget förverkligas på sjukhusområdet i Tölö

30.9.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsförsäkringsbolag Veritas och Auratum Asunnot Helsinki Oy har ordnat en arkitekttävling i samarbete med Helsingfors Stad och Finlands Arkitektförbund SAFA. Syftet med tävlingen var att välja planerare för kvarteret på Topeliusgatan 5 i Bortre Tölö. Huttunen & Lipasti Arktitekternas ”Palazzo” -tävlingsbidrag valdes till vinnare.

Tävlingen inleddes på våren med fem artkitektbyråer som inbjudna. Alla som deltog i tävlingen lämnade in sina arbeten inom tidsramen för tävlingen. Trots den relativt begränsade uppgiften fick man in fem sinsemellan avvikande resultat. Speciellt varierade tolkningarna om planeringsområdet, den stämning som bidragen eftersträvade samt dess särdrag.

”Strukturellt avvek ”Palazzo” från de övriga förslagen. De som gjort förslaget föreslår en öppning intill den mot Röda Korsets gränd. Det här förslaget på struktur för kvarteret ansågs lyckat. Det ökar ljuset på innergården, ger möjlighet till variation i stadsrummet och öppnar vyerna. Förslaget förmedlar ett starkt arkitektoniskt helhetsgrepp, vilket förmedlar förslagsgivarnas höga kravnivå., Förslaget uppfyller väl tävlingsarrangörernas kvalitetsmålsättning”, säger arbetsgruppens medlem samt den av tävlarna utsedda arkitektdomaren Vesa Oiva, Arkitekt SAFA.

Nybygge i mitten av Tölö i en nationellt betydelsefull kulturomgivning

Bakgrunden till tävlingen ligger i ett samarbetsavtal undertecknat av Veritas och Auratum Asunnot berörande utvecklandet av fastigheten efter det att HUS flyttar bort sjukhusverksamheten. Veritas blev ägare till fastigheten då HUS sålde fastigheterna, efter att en ny stadsplan hade vunnit laga kraft. Den äldre sjukhusbyggnaden, ursprungligen Röda Korsets sjukhus, berördes inte av tävlingen, men dess roll som betydande byggnad som skall bevaras skulle beaktas i tävlingen.

”Takten för utvecklingsarbetet ökar ju närmare vi kommer år 2023, då HUS lämnar fastigheten. Tävlingen kan med fog sägas gälla en unik helhet av nya byggnader på detta läge. Vi uppskattar att de deltagande byråerna hade verkligen satt sig in i uppgiften vilket ledde till en hård konkurrens”, säger Veritas fastighetsdirektör Peter Karlsson. ”Vi är tacksamma för det och gratulerar Huttunen & Lipasti arkitekter för vinsten av en spännande tävling. Jag vill även tacka alla som deltagit i bedömningsarbetet och speciellt Vesa Oiva för sakkunniga analyser och strålande samarbete”, fortsätter Karlsson.

”Vi letar ständigt efter tomter och utvecklingsfastigheter anpassade för byggande av boningshus i de mest uppskattade områdena i Helsingfors. Läget är oerhört viktigt för oss på Auratum Asunnot, eftersom vi vill förverkliga högklassigt boende. Samarbetet med Veritas och Helsingfors Stad har fungerat utmärkt”, säger Petri Reunanen. ”Vi ser fram emot att få förverkliga nya bostäder på ett så här fint och betydande ställe.”

Mer information:

Pensionsförsäkringsbolag Veritas

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare, med ett mänskligt grepp. Veritas tar hand om cirka 110 000 personers arbetspensionsskydd. Ansvarsfullhet styr placeringsverksamheten, kundarbetet och vardagens verksamhet.

Auratum Asunnot Helsinki Oy
Auratum Asunnot möjliggör högklassigt boende genom att bygga nya och renovera gamla värdefulla fastigheter. Projekten befinner sig på centrala och uppskattade platser och bildar nya standarder för boende med kvalitet. I Helsingfors har projekt förverkligats i Drumsö, Gardesstaden, Observatorieberget, Munksnäs och Bortre Tölö. I Åbo har projekt genomförts i Kuppis samt centrum. www.auratumasunnot.fi