Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka, avbildad från Kuppisparkens riktning. Bilden är somrig och byggnaden är mångfärgad och har flera parkeringsplatser utanför den.

Veritas omställningsförhandlingar är avslutade

22.4.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Omställningsförhandlingarna, som Veritas Pensionsförsäkring inledde i mars, är nu avslutade. Majoriteten av personalen som berördes av förhandlingarna fortsätter i sina nuvarande eller nya arbetsuppgifter inom Veritas. För 17 personer kommer arbetsförhållandet att avslutas före slutet av 2022 till följd av omställningarna.

Omställningsförhandlingarna berörde ca 150 Veritasanställda. Under förhandlingarna behandlades åtgärder för att effektivera verksamheten.

Veritas stöder den uppsagda personalen och erbjuder dem omfattande omställningsstöd i form av sysselsättningsfrämjande coachning.

Mer information: Jenni Kosunen, personaldirektör, tfn 040 709 4482, fornamn.efternamn@veritas.fi