"Grönväggen och trappan."

Veritas ordinarie bolagsstämma ordnas 10 maj 2021

19.4.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ordinarie bolagsstämma ordnas den 10 maj.

Veritas uppmärksammar den rådande coronavirussituationen och mötet arrangeras på ett säkert och tryggt sätt. Veritas uppmanar aktieägarna att delta i bolagsstämman på distans.

På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen det föregående räkenskapsårets bokslut. Dessutom väljer bolagsstämman revisorer och revisorssuppleanter samt medlemmar till bolagets förvaltningsråd.

Tilläggsinformation samt anmälning