Veritas styrelse för 2021 har valts

18.11.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas förvaltningsråd har vid sitt höstmöte valt medlemmar till Veritas styrelse för 2021. Den nya styrelseperioden börjar 1.1.2021.

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande bland sina medlemmar på sitt första möte.

Styrelse 2021

Kaj-Gustaf Bergh, jur.kand., DE, styrelseproffs
Håkan Ekström, branschdirektör
Hannu Jouhki, direktör
Stefan Kapténs, ekonomichef
Henrik Karlsson, verkställande direktör
Timo Ketonen, företagare
Andreas Remmer, direktör
Lasse Svens, skattmästare
Antti Tanskanen, sakkunnig
Christel Tjeder, I viceordförande i Finlands Ekonomer
Taina Vallander, direktör
Maria Vanhatalo-Thijssen, verkställande direktör