Veritas huvudkontor Trivium Retorik i vintriga landskap.

Veritas styrelse för 2022 har valts

24.11.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas förvaltningsråd har vid sitt höstmöte valt medlemmar till Veritas styrelse för 2022. Den nya styrelseperioden börjar 1.1.2022.

Styrelsen väljer ordförande och vice ordförande bland sina medlemmar på sitt första möte.

Styrelse 2022

Kaj-Gustaf Bergh, jur.kand., DE, styrelseproffs
Håkan Ekström, student, branschchef
Kristiina Linna, student, region- och organisationsexpert
Stefan Kapténs, ekon.mag., ekonomidirektör
Henrik Karlsson, pol.mag., verkställande direktör
Timo Ketonen, ekon.mag., entreprenör och placerare
Andreas Remmer, jur.kand., direktör
Lasse Svens, ekon.mag., skattmästare
Antti Tanskanen, fil.dr, SGF, sakkunnig
Christel Tjeder, ekon.mag., ordförande
Taina Vallander, fil.mag., direktör
Maria Vanhatalo-Thijssen, fil.mag., verkställande direktör