"Carl Pettersson bloggar om ledarskap på distans."

Veritas vd Carl Pettersson övergår till nya uppgifter

7.4.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkrings verkställande direktör Carl Pettersson lämnar sitt arbete i Veritas och övergår till nya uppgifter.

Ekon.kand, EMBA Carl Pettersson (f. 1979) har arbetat som Veritas vd sedan september 2017. Tidigare har han arbetat vid Aktia Bank.

”Jag vill rikta mitt varmaste tack till Veritas personal och styrelse. Vi har tillsammans under de senaste fyra åren utvecklat Veritas på många områden och skapat en klar profil för verksamheten. Den nya strategin som riktar sig till företagare har kommit igång väl och också tagits emot bra av kunderna”, säger Carl Pettersson.

Veritas styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh tackar Pettersson för de gemensamma åren.

”Carl Pettersson har skapat en arbetsmiljö som möjliggjort för Veritas organisation att framgångsrikt sköta våra kunder och våra kundmedel. Den strategi som utarbetats utgör en stabil grund för det fortsatta arbetet. Vi tackar Calle för hans utmärkta insats.”

Verkställande direktörens suppleant, ekonomidirektör Tommy Sandås sköter temporärt verkställande direktörens uppgifter från och med 12.4.2021, tills Carl Petterssons efterföljare har valts.