Innehåll med nyckelordet:ArPL-avgift

ArPL- och FöPL-avgifterna år 2022

6.10.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2022. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.