Innehåll med nyckelordet:Placeringar

"Kari Vatanen."

Är det ansvarsfullt att placera i försvarsindustrin?

8.11.2022, Blogg

Företagsansvar utgör i nuläget en väsentlig del av den institutionella placerarens kärnverksamhet. Traditionellt sett har en ansvarsfull placeringsverksamhet genomförts med hjälp av negativ screening, det vill säga genom att utesluta sådana placeringsobjekt som ansetts vara oansvariga. Kan kriget i Ukraina förändra placerarnas attityder i fråga om uteslutning som ett redskap för ansvarsfull placeringsverksamhet?

"Kari Vatanen."

Står finansieringen av arbetspensionssystemet på en stabil grund?

17.10.2022, Blogg

Hösten 2021 publicerade Pensionsskyddscentralen en internationell bedömning av styrkorna och utmaningarna i det finländska pensionssystemet. Översikten var utarbetad av professor Torben M. Andersen, som ansåg att Finlands modell var stabil och välfungerande. Samtidigt ansåg han att finansieringens hållbarhet kommer att bli problematisk på medellång och lång sikt.