Hur har digitaliseringen förändrats på grund av coronan – vad lär vi oss av det?

Anders Dahlqvist

20.11.2020, Blogg

Innan mars 2020 låg digitaliseringen närmast på agendan i många företag. Många saknade konkreta planer samt tidtabeller, det pratades mycket om hur digitaliseringen påverkar vardagen och våra vanor, men alla var ändå relativt samstämmiga om att digitaliseringen kommer att ta flera år att genomföra. Nya möjligheter för digital utveckling identifierades dock i molntjänster och många företag började småningom ta i bruk dessa tjänster för att utveckla egna kostnadseffektiva lösningar.

Så kom corona och förändrade allt.

I mitten av mars blev jag själv på distans. Vi hann just slutföra en ITIL kurs, nästa kurs som var inprickad i april flyttades till hösten och genomfördes helt och hållet på distans som många andra kurser genomförs idag. Det blev en hel del omställningar i vardagen under våren. Så gott som alla möten flyttades över till Teams och kalendern fylldes med mötesreserveringar. För många innebar distansarbetet omställningar i vardagen; jobb, dagis och skola kombinerades på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Många föräldrar fick säkert prova på läraryrket, då skolelever tog skolan med sig hem och behövde hjälp med sina distansuppgifter och nätuppkoppling. Resor blev ett minne blott och den frigjorda tiden innebar för många mera tid ute i naturen och stundvis var det rätt trångt på länkstigarna. Aldrig har nationalparkerna blivit så populära på så kort tid.

I vågskvalpet efter coronan stängdes samhället ner och många företag drabbades ekonomiskt. Å andra sidan föddes nya affärsidéer och tjänster, i vilka digitaliseringen hade en betydande roll. Nu om någonsin köptes varor och tjänster på distans och via webbtjänster – om man inte hade en webbtjänst så nu var det dags att tänka på en. Även sociala medier fungerade som en bra försäljningskanal för nya tjänster och idéer.

Fysisk frånvaro tvingade också fram nya tjänster inom företagen, hade man inte en tjänst för elektronisk underskrift av dokument och avtal så var det dags att skaffa. Workshopen ordnas ävenså virtuellt på Teams. Jag trodde tidigare att workshop och brainstorming tillsammans kräver ett fysiskt möte, men nej, det går visst att ordna processritande, lean och brainstorming på distans. Flaptavlor finns på nätet och alla kan delta i arbetet med sina egna idéer och Post-IT lappar går bra att klistra virtuellt.

Vad har vi lärt oss av coronatiden?

Överlag har möjligheter till distansarbete varit känt i Finland innan corona, vilket säkert underlättade övergången till ett omfattande distansarbete i branscher där det var möjligt. Det som gjorde vardagen annorlunda var att allt som man kunde sköta på distans sköttes på distans. Undervisning i både skolor och universitet flyttades till nätundervisning, möten med leverantörer och kunder hittade nya former i Teamskanaler och affärsresandet så gott som upphörde – åtminstone för en tid. Hur kommer då framtiden att se ut?

Jag vill påstå, att vardagen kommer att se annorlunda ut då coronatiden är förbi. Distansarbetet medför sparad tid i och med uteblivna arbetsresor och kanske också en mera effektiv användning av arbetstiden. Dock har nog antalet möten ökat, dels på grund av att normal ”smalltalk” har uteblivit helt på grund av uteblivna fysiska F2F-möten. Stora kontorsutrymmen kommer att bytas mot mindre, affärsresandet kommer troligtvis att minska, möjligheten till distansarbete kan innebära att man fysiskt befinner sig långt från sin jobbplats och att man också har råd med sitt drömhus på landet långt från storstädernas trängsel. Kommunikationen sker via olika typer av elektroniska medier, kanske i accelererande grad även via virtuella upplevelser. De negativa sidorna med denna snabba digiryck är de uteblivna sociala kontakterna, vars verkan nog syns redan idag men följderna uppdagas först mycket senare i form av ökade psykiska problem och störningar.

Digisprånget kom med fart. Det som egentligen beräknades ske under många år har skett under några månader. Redan nu vet vi att vardagen kommer att vara annorlunda då pandemin är över – det finns egentligen ingen tillbakagång till tiden före corona. Ingen önskar någon liknande pandemi i framtiden, men om man vill söka något positivt med coronan så initierade pandemin digisprånget.

Anders Dahlqvist

  • Processdirektör