Kommunikationsgruppen sprider öppen och modig kultur

Jessica Ålgars

25.6.2020, Blogg

Vi har en dröm. Den hänger samman med en öppen och personlig kommunikationskultur, kommunicerande experter och samarbete. När jag kom till Veritas som kommunikationschef våren 2019 var det här min viktigaste mission. Ingen bygger kommunikationskultur ensam – därför grundade jag en kommunikationsgrupp. Vad har vi lärt oss på ett år?

Vår fenomenala kommunikationsgrupp består av sakkunniga i olika ämnen och jag frågade medlemmarna hur det går för oss?

Vad inspirerar i kommunikationsgruppen?

Iver och inspiration är kommunikationens viktigaste elixir. Kommunikationsgruppen gläds över att:

 • Veritas synlighet har vuxit mycket
 • vi hjälper varann
 • stämningen är avslappnad och inriktad på att göra, utan onödig byråkrati
 • vi har lärt oss att göra tillsammans
 • Veritas kommunikation har fått ett ansikte och blivit glad och avslappnad
 • gruppen visar att kommunikationen tillhör alla
 • i gruppen finns representanter från många sektorer
 • rollen i kommunikationsgruppen är flexibel, beroende på den egna arbetssituationen
 • man lär sig nytt
 • man får komma med utan utbildning i kommunikation

Vi har bland annat satsat på kundberättelser. I serien Kundberättelser berättar våra kunder om sina erfarenheter och ger råd till andra företagare. Vi har väckt rekryteringskommunikationen till liv och många har på sistone sökt våra lediga jobb tack vare glada teamfoton och personlig kommunikation i sociala medier.

I siffror mätt växer vår synlighet i varje kanal för sociala medier, exempelvis har antalet besökare på Veritas LinkedIn -sidor på ett år vuxit med 171 %.

Vad borde utvecklas?

Kommunikationsgruppens medlemmar hade ännu för ett år sedan aldrig kommunicerat. Vi har kommit långt, men visst finns sådant som bör utvecklas. Kommunikationsgruppen föreslår:

 • vi kunde noggrannare komma överens om vem som gör vad och hur ofta, så kan man reservera tid i kalendern.
 • mera ansvarsfulla mänskor för olika delområden, så att allt inte faller på kommunikationsenheten
 • bra att vår kompetens utökas exempelvis via skolningar
 • ”egna ansvarsområden”, som inte är så strikta att flexibiliteten lider
 • Vissa ”team inom teamet” har uppkommit, utgående från kommunikationsgruppens medlemmars styrkor och intressen. Principen är ändå att alla ska förstå kommunikation på bredare front och kan stöda kolleger i den egna sektorn.

Iver finns men inte alltid tid. Nästan alla i kommunikationsgruppen vill kommunicera mer, men alltid hittar de inte tid vid sidan av det egna jobbet.

Jag frågade vad gruppens medlemmar tänker göra i höst. De lovar bl.a. att producera innehåll för vår nya webb, som publiceras i september, skriva nyheter, kommunicera i sociala medier med eget ansikte, lära sig digital marknadsföring, skärpa sig inom intern kommunikation – en hel del alltså!

Visar vägen för en kulturell förändring

Kommunikationsgruppen anser att många i organisationen numera bättre inser kommunikationens betydelse för betjäningen, varumärket och växelverkan. Kommunikationen lyfts idag fram i många sektormöten – även detta en stor förändring jämfört med tidigare.

”Vi har smittat en tolerant, öppen och glad attityd till övriga i huset.”

”Kommunikationen är inte bara kommunikationsenhetens jobb.”

”Jag tycker att husets kultur redan under ett år har förändrats mycket till det bättre! Allt färre kritiska röster hörs.”

”Denhär gruppen är så toppen! Konstigt, att en sådan inte har grundats redan tidigare.”

”I och med att jag hör till kommunikationsgruppen stärks min veritan-anda. Inom dessa ramar har alltså stora saker hänt!”

”Inspirerande och mångsidigt om kommunikation, jag lär mig nytt och upplever detta som viktigt.”

”Det är fint att märka att sakkunniga får mod att kommunicera och känner att de lyckas.”

Växelverkan är kärnan i kommunikation och detta gäller även när man bygger en ny intern kommunikationskultur. Vi lär av varann, frågar och berättar, stöder och uppmuntrar.

Vår hashtag är #viärveritas . Kommunikationsgruppen har väckt den till liv.

Skribenten är Veritas pensionsförsäkrings kommunikationschef Jessica Ålgars, som tillsammans med kommunikationsexpert Suvi Asikainen utgör Veritas kommunikationsenhet. Kommunikationsgruppen består av ca 14 motiverade sakkunniga, som lär sig att kommunicera vid sidan av sitt eget arbete. Veritas har 160 anställda på olika orter, bolaget är tvåspråkigt.

Jessica Ålgars