Ändringar i Veritas ledningsgrupp

21.12.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Det sker ändringar i personal samt ansvarsområden i Veritas ledningsgrupp vid årsskiftet.

Mika Paananen, direktör för kundförhållanden, har blivit vald till Veritas direktör för pensioner och arbetsförmåga från och med 1.1.2022. Paananen fortsätter som medlem i ledningsgruppen. Paananen kommer att ansvara över pensioner, rehabilitering och hantering av risken för arbetsoförmåga.

”Våra tjänster inom pensioner och arbetsförmåga får ständigt positiv feedback av både företagar- och företagskunder. Förväntningarna inom service och effektivitet ökar ständigt och för att kunna uppnå morgondagens förväntningar måste vi sträva till att bli bättre hela tiden. Jag är själv ivrig över min nya position, och jag tror att tillsammans med teamet kommer vi att kunna uppnå dessa förväntningar”, säger Paananen.

Staffan Åberg har blivit vald till Veritas direktör för kundförhållanden och till medlem i ledningsgruppen från och med 1.1.2022. Han har tidigare arbetat som Veritas servicechef. Åberg kommer att ansvara över Veritas kundtjänst och försäljning.

”Jag finner utveckling av kundstigen och -servicen som intressanta och motiverande arbetsuppgifter. På basen av den feedback vi fått är vi på rätt väg. Jag ser fram emot att få fortsätta med denna betydelsefulla uppgift tillsammans med alla veritaner och samarbetspartners”, säger Åberg.

I och med dessa ändringar kommer personaldirektör Jenni Kosunens tillfälliga ansvar över pensionstjänsterna att upphöra 31.12.2021. Kosunen kommer att fokusera på sin egentliga arbetsuppgift som personaldirektör och sitt medlemskap i ledningsgruppen.

Mer information ger:

  • Tommy Sandås, vice vd., ekonomidirektör, tel. 010 5501 786
  • Mika Paananen, direktör för kundförhållanden, tel. 045 200 3004
  • Staffan Åberg, servicechef, tel. 050 5600 135

E-post i form förnamn.efternamn@veritas.fi