Arbetsgivarnas arbetspensionsbetalningar sänks temporärt

8.4.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetsgivarnas andel av arbetspensionsbetalningarna (ArPL) sänks temporärt med 2,6 procentenheter, på grund av den svåra ekonomiska situation som coronaepidemin har förorsakat. Lagen om att temporärt sänka försäkringsavgiften bestyrktes 7.4. och prissänkningen är i kraft 1.5.–31.12.2020.

De rabatter som definieras i lagen träder automatiskt i kraft i början av maj och förutsätter inga åtgärder av Veritas kunder.

”Det är viktigt att samhället gör sitt yttersta för att de ekonomiska hjulen snabbt ska börja rulla och att de nedstängningar som corona orsakar ska bli så kortvariga som möjligt”, säger Veritas vd Carl Pettersson.

”Att sänka arbetsgivarnas arbetspensionsavgifter är ett sätt att minska de negativa verkningar på sysselsättningen, som krisen oundvikligen har.”

Medan lagen är i kraft samlas inga kundåterbäringar för kunden. Det innebär att kundåterbäringarna för år 2020 blir mindre än normalt.

För att sänka arbetspensionsavgifterna används den så kallade EMU-bufferten, som hjälper arbetspensionssystemet att bereda sig på ekonomiska störningar och konjunkturändringar. Arbetsgivarnas arbetspensionsavgifter höjs tillfälligt åren 2022–2025, så att man kan kompensera rabattens effekter.

Mer information: Social- och hälsoministeriets meddelande 7.4.2020