Året började bra för Veritas – placeringarna avkastade 3,3 procent

27.4.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas placeringar avkastade 3,3 procent i januari–mars. Den goda placeringsavkastningen stärkte Veritas solvens.

Den bästa avkastningen, 7,6 procent, kom från aktieplaceringarna. Ränteplaceringarna gav en svagt negativ avkastning på -0,3 procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 1,0 procent och de övriga placeringarna 3,6 procent.

”På placeringsmarknaden lever man redan i tiden efter coronan. På aktiemarknaden har den uppgång som började under förra året fortsatt”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen. ”Aktiemarknaden stöds av de omfattande penning- och finanspolitiska stimulansåtgärderna, men får ytterligare en skjuts framåt när vaccinationerna framskrider och det finns hopp om att pandemibegränsningarna kan upphävas.”

I synnerhet i Förenta staterna har ekonomin återhämtat sig tack vare den snabba vaccinationstakten och de omfattande stimulansåtgärderna.

”De stigande inflationsförväntningarna har pressat upp räntorna, vilket också syns i Veritas placeringsportfölj i form av en negativ avkastning från ränteplaceringarna.”

Veritas satsar på att motverka arbetsoförmåga

Tillväxten i den globala ekonomin förväntas snabbt återgå till det normala efter svackan till följd av coronapandemin. Också i Finland torde bruttonationalprodukten under detta år återgå till nivån före krisen.

”Framtidsutsikterna för tillverkningsindustrin visar på en glödhet marknad, och inom vissa delar av produktionskedjorna lider man av det knappa utbudet av komponenter”, säger Vatanen.

Tjänstesektorn har lidit av nedstängningarna till följd av pandemin, men också där ser utsikterna bättre ut fram emot sommaren.

”Inom till exempel turism-, restaurang- och kulturbranschen är situationen svår”, berättar tf. verkställande direktör Tommy Sandås.

För många företagare håller orken nu på att ta slut. Veritas har därför under våren satsat särskilt på att motverka arbetsoförmåga, bland annat i samarbete med Arbetshälsoinstitutet. Under våren ordnas även webbinarier som behandlar orken och den mentala belastningen.

”Mitt budskap till Veritas kunder är att vi finns här för er. Det är inte värt att lämna sig ensam med problemen, och till den egna kontaktpersonen kan man alltid ringa.”

Kolneutral placeringsportfölj före 2035

Veritas publicerade i april sin nya företagsansvarsrapport, där det bland annat rapporteras om placeringarnas klimatrisker enligt det internationella TCFD-ramverket.

”Vårt mål är att utveckla placeringsportföljen så att den är kolneutral före 2035. Inom de direkta fastighetsplaceringarna strävar vi efter att uppnå målet redan tidigare”, säger Vatanen.

För Veritas börsnoterade aktier och företagslån underskrider den beräknade kolintensiteten nivån för motsvarande marknadsindex med 26 procent.

”Inom de direkta fastighetsplaceringarna har vi minskat utsläppen avsevärt, bland annat genom att uppdatera all elenergi som används i fastigheterna till förnybar energi och utnyttja förnybar värmeenergi.”

Delårsöversikt 1.1–31.3.2021 (pdf)

Närmare information:

  • Kari Vatanen, placeringsdirektör, tfn 010 550 1882, fornamn.efternamn@veritas.fi
  • Tommy Sandås, tf. verkställande direktör, ekonomidirektör, tfn 010 5501 786, fornamn.efternamn@veritas.fi