ArPL- och FöPL-avgifterna för 2021 fastställda

19.11.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionspremierna för år 2021.

  • Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift är 24,8% av lönen utan beaktande av eventuell kundåterbäring och företagets avgiftsklass
  • ArPL-avgiften för en tillfällig arbetsgivare är 24,8% av lönen
  • ArPL-avgiften för anställda är 
    • 7,15% för personer som är under 53 år och över 62 år
    • 8,65% för personer som är 53–62 år

På våren 2021 görs ett avdrag i arbetsgivarens avgift då kundåterbäringarna är fastställda. På grund av coronapandemin så minskar kundåterbäringarna år 2021.

Företagarens FöPL-avgifter på samma nivå 2021 som året innan

  • FöPL-avgiften är 24,1% för personer under 53 år och över 62 år 
  • FöPL-avgiften är 25,6% för personer som är 53–62 år

”År 2021 kommer den genomsnittliga ArPL-avgiften 24,4% ligga kvar på samma nivå som arbetsmarknadsorganisationerna beslöt. Arbetsgivarnas andel av avgiften sänktes tillfälligt med 2,6% på grund av coronapandemin för perioden 1.5-31.12.2020, vilket innebär att denna sänkning upphör 2021. 

Grundavgiftsprocenten före rabatter och återbäringar är år 2021 24,8%, efter att ha varit 25,3% i början av 2020 (22,7% under resten av året). Återbäringarna för år 2021 kommer minskas till en tredjedel av det normala i enlighet med lagändringen på grund av coronapandemin, därmed minskar även grundavgiftsprocenten. En lägre grundavgift på 24,4% räcker för att uppnå de genomsnittliga rabatterna och återbäringarna för år 2021″, säger chefsmatematiker Teppo Rakkolainen.