ArPL- och FöPL-avgifterna för 2022 har fastställts

12.11.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022.

År 2022 är ArPL-arbetspensionsavgiften, som tas ut inom den privata sektorn, i genomsnitt 24,85 procent av lönen. Avgiften för 2022 är 0,45 procentenheter högre än 2021, eftersom i avgiften ingår den första återbetalningsposten av den tillfälliga nedsättning av arbetsgivaravgiften som var i kraft 2020.

”I avgiften ingår den första återbetalningsposten för sänkningen av arbetsgivaravgiften, som är 0,45 procentenheter. Posten ingår i arbetsgivarens avgift och påverkar inte arbetstagarens avgift”, säger Veritas chefsmatematiker Teppo Rakkolainen.

ArPL-avgifterna år 2022

  • ArPL-grundavgiften är 25,85 procent av lönen.
  • ArPL-avgiften för en tillfällig arbetsgivare är 25,85 procent av lönen.
  • Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift är i genomsnitt 17,4 procent av lönen.
  • ArPL-avgiften för anställda är 7,15 procent för personer som är under 53 år och över 62 år.
  • För personer som är 53–62 år är ArPL-avgiften 8,65 procent.

FöPL-avgifterna år 2022

Företagarnas pensionsavgift hålls på samma nivå som år 2021.

  • För företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år är avgiften 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten.
  • För dem som är i åldern 53–62 år är avgiften 25,60 procent.

Social- och hälsoministeriets pressmeddelande: Arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2022 har fastställts (11.11.2021)