Exilion Tuuli bygger två nya vindkraftsparker i Ijo

5.10.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Investeringsbolaget Exilion Tuuli Ky, som delvis ägs av Veritas, bygger två nya vindkraftsparker i Ijo kommun i Norra Österbotten. Vindkraftsparkerna kommer att få namnen Isokangas och Palokangas.

”Vindkraft, som är en förnybar energikälla, passar väl in i portföljen hos en ansvarsfull placerare”, säger Veritas portföljförvaltare Laura Wickström. ”Vi vill vara med och investera i produktion av inhemsk förnybar energi och på så sätt bidra till övergången till en utsläppssnål ekonomi.”

Vindkraftsparkerna kommer att omfatta 17 kraftverk, vars beräknad årlig produktion motsvarar ett årligt elbehov för 130 000 höghustvåor.

”I den nuvarande energisituationen upplever vi det som viktigt att öka investeringarna i förnybar energi i Finland. Vindkraftsparkerna Isokangas och Palokangas sörjer för sin del för att den finländska elen räcker till och att produktionen är självförsörjande”, säger investeringschef Pasi Valasjärvi från Exilion.

Utöver Veritas ägs Exilion Tuuli Ky av pensionsförsäkringsbolaget Elo och Statens Pensionsfond. Bolaget fokuserar på produktion av förnybar energi.

Läs också: Exilion Tuuli investerar och bygger två nya vindkraftsparker i Ijo i Norra Österbotten