Färsk forskning: många sover bättre när de gått i pension

21.9.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Många börjar efter sin pensionering att sova mera och bättre än under de sista arbetsåren. I genomsnitt ökar mängden sömn med 20 minuter efter pensioneringen.

I doktorand Saana Myllyntaustas forskning framkommer denna information. Enligt Myllyntausta kan man märka dessa förändringar redan under de första månaderna efter pensioneringen.

”Många ändrar dygnsrytmen så att man vakar längre än under de sista åren i arbetslivet. Att man sover längre som pensionär verkar sammanhänga med att man sover längre på morgnarna.”

Det lönar sig att värna om sömnen

Sömnen är en faktor som lätt kan störas på grund av livsförändringar och speciellt betungande livssituationer.

”Om man upplever sömnproblem är det viktigt att fundera på vad som eventuellt kan orsaka problemen. Med tanke på sömnen är det väldigt viktigt att man sköter om både den psykiska och fysiska hälsan.”

Genom att fokusera på sömnhygienen kan man få till stånd positiva förändringar i sömnen. Med sömnhygien menas åtgärder som främjar somnandet. Sådana åtgärder är exempelvis regelbunden motion, varva ner om kvällarna, regelbundna sömntider, avhålla sig från uppiggande drycker under kvällstid samt se till att sovrummet är mörkt och tyst.

”En tillräcklig sömn av god kvalitet är en så väsentlig del av vår funktionsförmåga och livskvalitet att det lönar sig att fokusera på det”, påminner Myllyntausta.

Mera information om Myllyntaustas doktorsavhandling finns på Åbo universitets webbplats (på finska).