Företagsspecifika uppgifter gällande ledning av arbetshälsa finns nu tillgängliga i vår webbtjänst

19.10.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas webbtjänst har förnyats med fart under det här året. Arbetshälsosidorna förnyades under 2019 och det senaste tillägget är företagsspecifika uppgifter för ledning av arbetshälsa. De företagsspecifika uppgifterna omfattar bland annat statistik och uppgifter om företagets åtgärder inom ledning av arbetshälsa, personalens ålders- och könsstruktur samt övriga nyckeltal som kan vara till nytta för organisationen.

De här uppgifterna är viktiga i synnerhet för personer inom personaladministrationen, som eventuellt inte har egna HR-system till sitt förfogande utan är beroende av interna Excel-tabeller och företagshälsovårdens siffror.

Via de företagsspecifika arbetshälsosidorna kan man även följa med personalkartläggningens index utveckling, eventuella arbetshälsobidrag och ArPL- försäkringens premieklass. Även sjukfrånvaron kan läggas in av användaren. Av ovannämnda statistik fås även en översiktsrapport, för en helhetsbild av utvecklingen på årsnivå. Rapporten är bra att använda som utgångsläge då man planerar arbetshälsoåtgärder på arbetsplatsen.

Genom att logga in på Veritas webbtjänst med dina egna koder kan du bekanta dig med den nya helheten.

Johan Treuthardt