Innehåll med nyckelordet:arbetsförmåga

På så sätt säkrar du hjärnans välmående i en föränderlig arbetsmiljö

12.9.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Stress är en vardaglig åkomma för många i arbetslivet. Självständigheten som distansarbete medför innebär att förutom företagare måste också anställda lära sig att ta hand om sin ork och utveckling. Annars lider både arbetskvaliteten och den egna hälsan. Hur kan man ta hand om sin arbetsförmåga och kvalitetssäkra tankeförmågan i ett krävande arbetsliv där utmattning och koncentrationsproblem lurar?

"Katri Wänninen."

Släcker vi bränder eller fokuserar vi på resurser?

15.6.2022, Blogg

Psykisk ohälsa har ökat speciellt bland unga och medelålders kvinnor och det framkommer även i statistiken för såväl invalidpensioner som sjukfrånvaro.  Tyvärr reagerar vi på arbetsplatsen ofta först då vi redan är så överansträngda att vi inte orkar mera med det dagliga jobbet; vi insjuknar och i värsta fall så kan vi inte återgå i arbetet och det kan bli aktuellt med invalidpension. 

"Minna Stenman."

Vad berör ert team just nu?

3.3.2022, Blogg

Antagligen dyker kriget i Ukraina upp i många samtal; bomber, kärnvapen, antalet sårade, döda och flyktingar. Bilder och videomaterial på bomber som sprängs, söndersprängda byggnader, sårade och hemlösa har via sociala media mycket verklighetstroget fastnat på vår näthinna.

Porträtt av Veritas arbetsförmågaspecialist Johan Treuthardt

Tillåter vi osakligt bemötande?

20.12.2021, Blogg

Att älta eller att skvallra är något som säkert existerar på alla arbetsplatser. Jag har reflekterat över det här mycket under den senaste tiden, då jag märkt, i synnerhet på distans, att negativitet påverkar min energi, ork och mina känslor. Ältande förbrukar en massa energi och jag medger att även jag själv gjort mig skyldig till negativitet, därför tänkte jag att det senast nu är dags att ta tag i det.

"Veritas huvudkontor."

Veritas juldonation stöder MIELI rf:s arbete

14.12.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas Pensionsförsäkring donerar i år de pengar som reserverats för julkort till MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. I sin julinsamling påminner MIELI rf om att över hälften av symptomen på psykisk ohälsa börjar uppträda redan under 14 års ålder. Målet med insamlingen är att säkerställa att varje barn och ungdom får hjälp och stöd i tid.

Bild med Veritas arbetsförmågaspecialist Minna Bliss till vänster och arbetsförmågachef Minna Stenman till höger ler mot kameran.

Det e okej att inspireras och skratta så tårarna rinner!

4.11.2021, Blogg

Nu när undantagstillståndet är över gäller det att ta chansen och återgå till att umgås med kolleger och forma nya sätt att arbeta och framförallt samarbeta. De lönar sig att forma de nya arbetssätten så att de stöder en bra arbetsvardag och triggar till positiv energi. Hur många skratt får du in i din arbetsdag?