Innehåll med nyckelordet:arbetsförmåga

Kriser i livet

21.12.2020, Blogg

Människor reagerar på kriser och hanterar deras följder på olika sätt. Hur man reagerar på kriser beror på personligheten, erfarenheter samt den egna bakgrunden, vilka alla formas oss.

Stör avbrotten dig?

23.11.2020, Blogg

”Hjärnforskarna rekommenderar regelbunden service av koncentrationen”, skriver Veritas arbetshälsospecialist Katri Wänninen.