Från årsskiftet fastställs ArPL-avgifterna på ett nytt sätt

4.7.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Snart gäller nya regler för hur ArPL-avgifterna ska fastställas. I fortsättningen kommer arbetspensionsbolagen att beräkna omkostnadsdelen så att den motsvarar deras egna driftskostnader, dvs. kostnaderna för skötseln av försäkringar. Detta innebär i praktiken att ArPL-avgiften är bolagsspecifik.

”I och med förändringen blir omkostnadsdelen och därmed ArPL-avgiften tydligare och mer transparent”, säger Staffan Åberg, direktör för kundförhållanden på Veritas.

”I förhållande till hela ArPL-avgiften blir skillnaderna mellan bolagen relativt obetydliga. Inga stora förändringar kommer alltså att ske i avgifterna.”

I och med den nya lagändringen ändrar också reglerna för hur kundåterbäringarna fastställs.

”De kundåterbäringar som betalas ut grundar sig från och med 2024 endast på pensionsbolagets solvens, eftersom pensionsbolagets effektivitet har beaktats i ArPL-avgiften”, berättar Åberg.

Lagändringarna träder i kraft i början av juni, men de påverkar ArPL-avgifterna först från och med 1.1.2023.