Från och med år 2023 räknas ArPL-avgiftens omkostnadsdel bolagsspecifikt

7.12.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Från och med år 2023 kommer omkostnadsdelen av ArPL-avgiften att bli bolagsspecifik. Omkostnadsdelen används för att täcka pensionsbolagets driftskostnader. Bolagsspecifika omkostnadsdelen bidrar med transparens till ArPL-avgiften.

”Eventuell omkostnadsrörelsens överskott för år 2022 betalas till kunderna som kundåterbäringar under våren 2023”, säger Veritas chefsmatematiker Teppo Rakkolainen.

År 2023 kommer Veritas omkostnadsdel av ArPL-avgiften att bestämmas enligt företagets lönesumma. Ju större lönesumma företaget har, desto mindre är omkostnadsdelen. Om företaget hör till en koncern som är försäkrad i Veritas, bestäms avgiften på basen av hela koncernens lönesumma.

”Omkostnadsavgiften som kunderna betalar in har beräknats att täcka Veritas uppskattade driftskostnader så bra som möjligt. Avgiften är lägre än tidigare, och kommande omkostnadsrörelsernas resultat är troligtvis också mindre.”

Veritas omkostnadsdel inkluderas i ArPL-avgiften, som baserar sig på de betalda lönerna. Varje gång kunden betalar sin avgift, uppmärksammas rabatten på omkostnadsdelen, som syns på fakturan som en mindre helhetsavgiftsprocent.