Ihmisiä rekrytointikyltin kanssa

Vi söker en hållbarhetsanalytiker / hållbarhetschef

22.8.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Är du vår nya hållbarhetsanalytiker/hållbarhetschef? Vi söker en hållbarhetsanalytiker/hållbarhetschef till Helsingfors eller Åbo med hållbart placeringskunnande. Du arbetar som en del av ett 10 personers placeringsteam och är i nära kontakt med andra intressenter som till exempel Veritas egen företagsansvarsgrupp.

Dina dagar består av bland annat följande arbetsuppgifter:

  • Stöd till placeringsförvaltningen vid hållbarhetsanalys av placeringsobjekt samt utvecklande av hållbarhetsanalyser på basis av ESG-data
  • Förberedande av rapporteringen om ansvarsfull placering samt kontakt med externa och interna organ för rapportering av bland annat PRI och företagsansvarsrapporter
  • Utveckling av ansvarsfulla placeringsstrategin tillsammans med resten av placeringsteamet
  • Uppföljning och rapportering av utvecklingen kring ansvarsfull placering samt internationella direktiv till placeringsteamet
  • Interna skolningar kring ansvarsfullhet
  • Koordinering kring olika ansvarsfullhetsuppgifter

Hurudant kunnande förväntar vi oss av dig?

Du har en utbildning som lämpar sig rollen och gärna en del tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter. Du följer med intresse nya direktiv samt utvecklingen inom ansvarsfull placering och vill kontinuerligt utveckla din expertis inom området. Vi förväntar oss även att du vill utvecklas till sakkunnig inom företagsansvar. Du har god analytisk förmåga och är skicklig på att behandla och söka data från olika databaser och andra källor. Utöver detta har du tillräcklig kännedom kring placeringsmarknaden och olika placeringsverktyg.

Vi förväntar oss också att du har utmärkt kommunikationsförmåga och beredskap att både internt och externt kommunicera kring ansvarsfullhet. Du kommunicerar flytande både på finska och engelska, och har i alla fall förmåga att förstå svenska. Du har god samarbetsförmåga och kommer överens med personalen samt externa samarbetsparter.

Vad får du av oss?

Som företag genomlever vi den största kulturella förändringen under vår historia och därför har också du en möjlighet att inverka på vår framtid och verka på en bred basis. Vi erbjuder dig möjlighet att utvecklas tack vare mångsidiga uppgifter inom placeringsverksamheten och möjligheter att delta i utvecklingsprojekt. 

Tjänsten är ordinarie och på heltid. Det placeringsteamet jobbar på vårt Helsingforskontor i Norra Esplanadgatan, men du kan också jobba på vårt huvudkontor i Åbo (Kuppis). Vi erbjuder goda förmåner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.

Blev du intresserad?

Tilläggsuppgifter får du av placeringsdirektör Kari Vatanen fredagen den 26.8. kl. 15-16 och måndagen den 29.8. kl. 14-15, tel. 040 554 3021. Sänd in din ansökan senast söndagen den 4.9.2022.

Veritas är ett pensionsbolag vars uppgift är att sköta cirka 110 000 människors arbetspensionsskydd, av dessa är 37 000 pensionstagare. Vår vision är att erbjuda individuell och företagaranpassad service – för hos oss är det möjligt! Vi vill vara företagarens pensionsförsäkrare. I praktiken betyder det att vi betjänar med ett mänskligt grepp, personligen eller digitalt. Vi vill erbjuda de bästa kundupplevelserna och verka som företagarens röst i pensionsbranschen.