Citat av Hanna Elonheimo, överläkare för Veritas Pensionsförsäkring: När tillfället gavs var det ett lätt beslut att ta emot tjänsten som överläkare. Veritas har en god anda och en kultur som jag uppskattar.

Hanna Elonheimo är Veritas nya överläkare

24.9.2021, Nyheter och pressmeddelanden

Specialistläkaren i företagshälsovård Hanna Elonheimo har utsetts till överläkare vid Veritas Pensionsförsäkring från och med 1.9. I sin roll ansvarar Elonheimo för de försäkringsmedicinska riktlinjer som tillämpas i Veritas pensionsbeslut. Hon är även chef för de övriga sakkunnigläkarna och deltar i den medicinska bedömningsverksamheten.

”När tillfället gavs var det ett lätt beslut att ta emot tjänsten som överläkare. Veritas har en god anda och en kultur som jag uppskattar”, berättar Elonheimo.

Elonheimo har arbetat som sakkunnigläkare vid Veritas sedan 2017. Innan Elonheimo blev Veritas överläkare arbetade hon som överläkare vid FPA:s Västra sakkunnigläkarcentrum. Elonheimo har specialkompetens inom försäkringsmedicin och hon har i över tio års tid arbetat med medicinska sakkunniguppgifter i försäkringsbranschen.

”Jag deltar gärna i branschens utvecklingsarbete och i samarbetet med intressentgrupperna samt i utbildningen av läkare i bland annat frågor som gäller socialförsäkring. Till min glädje har jag märkt att intresset för utbildningen som ger specialkompetens inom försäkringsmedicin också har ökat under de senaste åren.”